GL-PvdA: Handhaven en woningbouw!
GL-PvdA: Handhaven en woningbouw!

Er is de laatste tijd, vooral op sociale media, veel te doen over illegale huisvesting in Bergeijk en in het bijzonder op de Zwarte Bergen. Nu ligt de Zwarte Bergen sowieso onder een vergrootglas in Bergeijk, maar dat terzijde. Blijkbaar is er een aantal arbeidsmigranten en spoedzoekers dat daar permanent woont.

De gemeente ziet blijkbaar geen noodzaak om te gaan handhaven, mede gezien de kosten en de tijd die de camping, in de huidige vorm, nog bestaat. Maar stel dat het college wel gaat handhaven? Wat heeft dat voor gevolgen voor de mensen die dan verwijderd worden, waar moeten die naar toe? De gemeente heeft geen alternatieve woonruimte voorhanden. En wat heeft dat voor gevolgen voor al die andere recreatie-accommodaties waar, al dan niet tijdelijk, woonruimte gevonden wordt door mensen die daar om welke reden dan ook behoefte aan hebben? Gaan we daar ook overal handhaven? Dit is overigens geen Bergeijks probleem, maar het speelt in heel Brabant en misschien wel in heel Nederland.

En verder vraag ik me af als er echt zoveel arbeidsmigranten en spoedzoekers wonen op de Zwarte Bergen; wie verhuurt hen dan die woonruimte? Dat zijn toch de eigenaren van de stacaravans en de chaletjes, of niet soms? En dat is toch al jaren zo ?  Iedereen uit Groot Bergeijk kent wel iemand die door omstandigheden een tijdje, acuut woonruimte nodig heeft. En die vinden ze dan meestal in recreatiewoningen en niet alleen op de Zwarte Bergen. Waarom? Om de simpele reden dat er geen alternatieve goedkope woningen te huur of te koop zijn in Bergeijk. Laten we daar als gemeente eerst eens voor gaan zorgen.

Wil Rombouts

Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA Bergeijk.

Blijf op de hoogte van al onze ontwikkelingen.


We delen uw e-mailadres nooit met derden.
Beschouwing begroting 2020-2023
Beschouwing begroting 2020-2023

Bij de PPN hadden wij als kop: “Is dit alles?” omdat wij een ambitieus en concreet programma verwacht hadden dat zou zorgen dat Bergeijk er in deze bestuursperiode echt op vooruit zou gaan. En dat dit ook zichtbaar en merkbaar zou zijn voor ALLE burgers van Bergeijk.

Lees verder
Sterk, groen en sociaal
Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur! In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA over zwerfafval rapen
GroenLinks-PvdA over zwerfafval rapen

Toen de coronacrisis uitbrak, was het niet alleen zo dat de gemeenteraad alleen nog op afstand mocht vergaderen, maar ook…

Lees verder
GroenLinks-PvdA over ónze Kattendans
GroenLinks-PvdA over ónze Kattendans

Je hebt vast ook wel gehoord dat er mensen zijn die vinden dat de theaterfunctie van de Kattendans maar moet…

Lees verder