34 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen
34 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen

Het doet ons deugd om in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart onze kandidatenlijst bekend te maken. Deze bestaat uit vierendertig mensen: een verdubbeling ten opzichte van 2018, toen zeventien mensen zich kandidaat stelden. Momenteel hebben we als GroenLinks-PvdA vier raadszetels in Bergeijk.

We zijn als fractie ontzettend tevreden met de kandidatenlijst. Het geluid dat we de afgelopen jaren hebben laten horen spreekt duidelijk aan. Het is een eer dat zoveel nieuwe mensen, waaronder veel jongeren, zich willen inzetten voor een groene gemeente Bergeijk waarin iedereen kan meedoen. Daarbij blijven al onze ervaren leden betrokken. Dat bevestigt het vertrouwen in onze koers en zorgt voor een ijzersterk team.

Onze kandidatenlijst bestaat uit precies zeventien vrouwen en zeventien mannen. En dat is geen toeval. Het is een gevolg van hoe wij in de samenleving staan. Een samenleving waarin iedereen gelijk is.

Wij zien uit naar een mooie campagne en natuurlijk een goede verkiezingsuitslag, waarin we de groei van vier jaar geleden voortzetten.

Onze kandidaten stellen zichzelf voor achter deze link.

Namens GroenLinks-PvdA Bergeijk,

Tim Sonnenberg, lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Hoeveel bomen hebben de dorpen in Bergeijk over een aantal jaren nog?
Hoeveel bomen hebben de dorpen in Bergeijk over een aantal jaren nog?

Misschien heeft u gemerkt dat onze fractie zich onder andere sterk maakt voor het behoud van het groen. U hoort…

Lees verder...

Hans van den Dungen
Hans van den Dungen

Ons raadslid Fred Vermeulen uit Riethoven interviewde in gemeenschapshuis De Rietstek Hans van den Dungen. Hans is voorzitter/penningmeester bij de…

Lees verder...

Aanmelden nieuwsbrief

* verplicht
Beschouwing begroting 2022-2025
Beschouwing begroting 2022-2025

Het college heeft de gemeenteraad een sluitende begroting aangeboden, zeker ook mogelijk door de grote bijdrage van het rijk. Door het “Trap op, trap af ” principe valt de septembercirculaire zeer positief uit, zowel voor het lopende jaar als voor het begrotingsjaar 2022.

De afgelopen jaren heeft onze fractie er al een aantal malen op aangedrongen om een reserve te bestemmen voor de oplossing van de Vestia problematiek. Het is goed dat het college dit nu heeft overgenomen. Wij vinden het prima als de algemene reserve daardoor met een kleine 8 ton daalt.

Lees verder
Sterk, groen en sociaal
Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur! In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.