GroenLinks-PvdA Bergeijk is voor een hoger minimumloon!
GroenLinks-PvdA Bergeijk is voor een hoger minimumloon!

Soms vraagt GroenLinks-PvdA Bergeijk aandacht voor kwesties die niet alleen in Bergeijk spelen. Afgelopen raadsvergadering hebben wij een motie ingediend  om het minimumloon te verhogen van ongeveer 10 euro naar 14 euro. Dit was een actie waarbij in verschillende gemeenten in Nederland een vergelijkbare motie werd ingediend om hier aandacht voor te vragen. Waarom? Het huidige minimumloon is zo laag dat de kosten voor het dagelijkse levensonderhoud  hiervan niet betaald kunnen worden.

Het gaat dan om beroepen zoals zorgverlener, pakketbezorger, vuilnisophaler of medewerker in de supermarkt. Door de coronacrisis is duidelijk geworden dat het functioneren van onze samenleving sterk afhankelijk is van deze vaak  onderbetaalde beroepen. De motie kon niet op de steun rekenen van de meerderheid van de Bergeijkse gemeenteraad. Als belangrijk argument werd genoemd dat dit niet een kwestie is die we in Bergeijk regelen en dat we eerder moeten kijken naar goede armoedevoorzieningen. Wij zijn het hier niet mee eens.

Bergeijk is onderdeel van een grotere samenleving. Het heet niet voor niets samen-leving! Het moet niet zo zijn dat we het alleen voor Bergeijk goed regelen en dat de rest maar door anderen moet worden gedaan. Zoiets heet solidariteit en staat in tegenstelling tot “eigen geluk voorop”. GroenLinks-PvdA Bergeijk vindt dat je verantwoordelijkheden hebt voor iedereen, en zeker voor die groep die met moeite de touwtjes aan elkaar kan knopen. Dit geldt voor een minimumloon waar je nauwelijks van kunt rondkomen, maar ook voor inkomens die hieraan gekoppeld zijn zoals AOW  en bijstandsuitkeringen. Het zou toch van de zotte zijn om mensen geen fatsoenlijk inkomen te geven om ze vervolgens naar de bijstand te sturen voor inkomensondersteuning of naar de voedselbank. Er  is iets fundamenteel scheef met de hoogte van inkomens. Wij zeggen, armoede is een inkomensprobleem en dat los je niet alleen op met armoederegelingen. Dat los je op met meer inkomen.

Fred Vermeulen

Raadslid GroenLinks-PvdA Bergeijk

info@glpvda.nl

Bergeijk energieneutraal in 2030
Bergeijk energieneutraal in 2030

De Kempengemeenten hebben 12 jaar geleden, in 2009, vastgelegd dat ze de ambitie hebben om in 2025 energieneutraal te zijn….

Lees verder...

Gerard Mollen
Gerard Mollen

Speeltuin de Bucht is al jarenlang een geweldige speelplek voor de kinderen in Bergeijk. Gerard Mollen is vrijwilliger van het…

Lees verder...

Aanmelden nieuwsbrief

* verplicht
Beschouwing begroting 2020-2023
Beschouwing begroting 2020-2023

Bij de PPN hadden wij als kop: “Is dit alles?” omdat wij een ambitieus en concreet programma verwacht hadden dat zou zorgen dat Bergeijk er in deze bestuursperiode echt op vooruit zou gaan. En dat dit ook zichtbaar en merkbaar zou zijn voor ALLE burgers van Bergeijk.

Lees verder
Sterk, groen en sociaal
Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur! In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.