Bouwen, bouwen, bouwen……
Bouwen, bouwen, bouwen……

Drie woorden die u bekend in de oren zullen klinken. We hebben u namelijk al vaker bijgepraat over de woningbouw in Bergeijk. En dat doen we nu weer. We hebben 630 woningen nodig in de komende tien jaar. Daarom heeft het college een lokaal volkshuisvestingsprogramma ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Hierin wordt een aantal acties voorgesteld om de woningbouw te stimuleren. Dit bevat onder meer een bijdrage of korting op de grondprijs voor realisatie van sociale huurwoningen, het streven naar 30% sociale huur bij nieuwbouwprojecten, de mogelijkheid om bestaande woningen te splitsen en het bouwen van woning(en) op eigen grond.

Allemaal punten waar wij het van harte mee eens zijn. En toch konden wij niet instemmen met het voorstel van het college.

We vinden dat de plannen niet ambitieus genoeg zijn. Met de voorgestelde maatregelen gaat de opdracht die er ligt, niet gehaald worden.

Om de woningbouw echt te stimuleren moet het college de moed hebben om samen met de woningbouwverenigingen en ontwikkelaars aan de slag te gaan. En mocht dat niet in alle kernen mogelijk zijn, dan als gemeente zelf via actieve grondpolitiek de kar gaan trekken.

Een jaar geleden heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin een aantal concrete acties werd genoemd om de bouw in Bergeijk vlot te trekken. Het is frustrerend om nu een besluit te nemen, dat niet verder gaat dan dat er een aantal punten verder uitgewerkt gaat worden.

Daarom hebben wij tegen het voorstel gestemd. Er moet echt meer werk gemaakt worden van woningbouw in alle kernen, maar vooral op ’t Hof. Dat komt in deze woonvisie volstrekt onvoldoende tot uiting.

Wil Rombouts

Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA Bergeijk.

Blijf op de hoogte van al onze ontwikkelingen.


We delen uw e-mailadres nooit met derden.
Beschouwing begroting 2020-2023
Beschouwing begroting 2020-2023

Bij de PPN hadden wij als kop: “Is dit alles?” omdat wij een ambitieus en concreet programma verwacht hadden dat zou zorgen dat Bergeijk er in deze bestuursperiode echt op vooruit zou gaan. En dat dit ook zichtbaar en merkbaar zou zijn voor ALLE burgers van Bergeijk.

Lees verder
Sterk, groen en sociaal
Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur! In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GL-PvdA: Licht aan het eind van de tunnel
GL-PvdA: Licht aan het eind van de tunnel

Het zijn vreemde en zware tijden. In de eerste plaats natuurlijk voor de mensen die ziek zijn, en voor de…

Lees verder
GL-PvdA over ‘willekeur’
GL-PvdA over ‘willekeur’

Als gemeente Bergeijk komen wij de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen te staan.  Zoals het bouwen voor doelgroepen,…

Lees verder