Bijeenkomst armoedebeleid
Bijeenkomst armoedebeleid

In januari 2021 is het nieuwe armoedebeleid in de Kempengemeenten van kracht geworden. Het doel is de financiële draagkracht van mensen met een laag inkomen te vergroten. Maar waar hebben we het dan over?

Even een paar feiten: in De Kempen hebben 4% van alle huishoudens een langdurig laag inkomen. Dan hebben we het over 2.820 huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Voor een alleenstaande ouder met kinderen is dit 70% van het netto minimumloon aangevuld met het kindgebonden budget. In de praktijk is dit geen vetpot. Als je de beleidsnota armoedebestrijding leest, dan zijn er volop regelingen en initiatieven. In de praktijk zien we helaas dat teveel mensen slechts beperkt een beroep doen op de regelingen die er zijn. En wist u dat één op de drie mensen met problematische schulden ZZP’er zijn?

Presentaties van Welzijn De Kempen en Voedselbank Bergeijk

Rondom dit onderwerp organiseert GroenLinks-PvdA in Bergeijk op 20 mei om 20:00 uur een, voor iedereen toegankelijke, online bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst hoor je van mensen die dicht bij de praktijk staan wat de effecten van ons armoedebeleid zijn. We hebben de Voedselbank Bergeijk en de Thuisadministratie van Welzijn De Kempen bereid gevonden hun visie te geven op de uitvoering van armoedebeleid in de praktijk. Het mag een levendige bijeenkomst zijn: interactie wordt toegejuicht.

Aanmelden

Deze bijeenkomst is er natuurlijk voor iedereen! Aanmelden kan via deze link.

Fred Vermeulen, raadslid GroenLinks-PvdA Bergeijk

Bergeijk duaal?
Bergeijk duaal?

In de Haagse politiek dendert de trein rondom de toeslagenaffaire voort. Vrijwel elke dag komt er meer naar buiten over…

Lees verder...

Eline Castelijns
Eline Castelijns

Eline Castelijns werkt met veel plezier in de pop-up winkel van ‘Anders van Smaak‘ op het Hof in Bergeijk. Hier…

Lees verder...

Aanmelden nieuwsbrief

* verplicht
Beschouwing begroting 2020-2023
Beschouwing begroting 2020-2023

Bij de PPN hadden wij als kop: “Is dit alles?” omdat wij een ambitieus en concreet programma verwacht hadden dat zou zorgen dat Bergeijk er in deze bestuursperiode echt op vooruit zou gaan. En dat dit ook zichtbaar en merkbaar zou zijn voor ALLE burgers van Bergeijk.

Lees verder
Sterk, groen en sociaal
Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur! In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.