Laat de Run zijn gang gaan!
Laat de Run zijn gang gaan!

In de raadsvergadering van afgelopen week stond het beekherstelproject van de Run op de agenda. Doel is de Run weer in zijn natuurlijke staat terug te brengen. Waarom is dat belangrijk? De afgelopen decennia is ons hele watersysteem afgestemd op het zo snel mogelijk afvoeren van water via beken en rivieren naar zee. Gevolg is een lage grondwaterstand, ook door verdroging, klimaatverandering en snelle verdamping in de zomerperiode. Het probleem is hier extra groot omdat Bergeijk op hoge zandgronden ligt. Als je weet waar je op moeten letten zie je het overal. Beken, vennen, vijvers vallen droog en de natuur bezwijkt door het tekort aan water. Landbouwgewassen moeten sneller beregend worden met meer water. Water wordt opgepompt, water wordt afgevoerd. En de grondwaterstand daalt.

Deze situatie moet de komende jaren met hoge prioriteit op de agenda komen van de waterschappen, de provincie, landbouworganisaties, natuurorganisaties en de gemeenteraad. De oplossing is complex, klopt. Maar water is nou eenmaal van levensbelang. Voor het telen van gewassen voor ons voedsel en voor de drinkwaterbedrijven die zorgen dat er bij ons water uit de kraan komt. En voor de natuur, die omgeving waar wij in leven.

Ophouden dus met vinden dat iemand anders het probleem op moet lossen. Daar is een structurele en sterke samenwerking voor nodig, los van belangen en partijpolitiek. Wij steken de hand uit naar iedereen die samen met ons oplossingen wil zoeken voor een van de grootste problemen waar Bergeijk de komende jaren mee te maken krijgt. Wie doet er mee?

Tim Sonnenberg

Raadslid voor GroenLinks-PvdA Bergeijk

info@glpvda.nl

Verkiezingen voor na Corona
Verkiezingen voor na Corona

In maart mag u weer naar het stemhokje voor de 2e Kamerverkiezingen. We zijn nu allemaal bezig met corona, en…

Lees verder...

Marieke van der Looij
Marieke van der Looij

Marieke van der Looij (29) uit Westerhoven komt al haar hele leven op voor dierenwelzijn. Niet voor niets is ze…

Lees verder...

Aanmelden nieuwsbrief

* verplicht
Beschouwing begroting 2020-2023
Beschouwing begroting 2020-2023

Bij de PPN hadden wij als kop: “Is dit alles?” omdat wij een ambitieus en concreet programma verwacht hadden dat zou zorgen dat Bergeijk er in deze bestuursperiode echt op vooruit zou gaan. En dat dit ook zichtbaar en merkbaar zou zijn voor ALLE burgers van Bergeijk.

Lees verder
Sterk, groen en sociaal
Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur! In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.