GroenLinks-PvdA over meer beleving rondom het Driehoeksplein
GroenLinks-PvdA over meer beleving rondom het Driehoeksplein

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomer behandelen we altijd de Perspectievennota. Hierin staan voorstellen voor het komend jaar: waar aan willen we, of moeten we geld besteden, en zijn er zaken die we niet meer willen. Ik denk dat alle fracties een beetje werden verrast door de term “Driehoeksplein”die opeens opdook in het stuk. Hier bedoelt het college het marktplein op ’t Hof mee. Er werd een flink bedrag gereserveerd voor meer beleving op het “Driehoeksplein”. Geen van de fracties was er voorstander van om zomaar, zonder concrete ideeen, een dergelijk bedrag vrij te geven. Nu hadden we zelf wel een idee voor ons marktplein; een idee dat weinig geld kost. We willen graag dat de ondernemers aan de straat Hof, waar een aantal horecagelegenheden en winkels is, de ruimte krijgt om hun terassen uit te breiden en activiteiten te organiseren. En dit dan zonder tussen de geparkeerde auto’s te zitten en zonder dat het bedienend personeel bijna omver gereden wordt door voorbijrijdende auto’s. Dat kunnen we doen door de komende maanden de mogelijkheid voor evenementen te bieden en daarbij voor een paar uurtjes de straat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. We vinden daarin steun van de andere fracties en ook het college kan zich er in vinden. Daarmee bieden we voor de moeilijke Corona-tijd wat meer ruimte voor zowel (horeca)ondernemers, inwoners alsrecreanten. En we zorgen er voor dat er op een kostenbesparende manier meer beleving is rondom het “Driehoeksplein”. Voor de langere termijn willen we dat de gemeente nadenkt hoe we dit gedeelte van het centrum om kunnen vormen tot een fijn gebied, waar wat te beleven is en waar mensen zonder al die auto’s om zich heen lekker kunnen eten, drinken en recreeren.

Tim Sonnenberg, raadslid GroenLinks-PvdA Bergeijk

info@glpvd.nl

Blijf op de hoogte van al onze ontwikkelingen.


We delen uw e-mailadres nooit met derden.
Beschouwing begroting 2020-2023
Beschouwing begroting 2020-2023

Bij de PPN hadden wij als kop: “Is dit alles?” omdat wij een ambitieus en concreet programma verwacht hadden dat zou zorgen dat Bergeijk er in deze bestuursperiode echt op vooruit zou gaan. En dat dit ook zichtbaar en merkbaar zou zijn voor ALLE burgers van Bergeijk.

Lees verder
Sterk, groen en sociaal
Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur! In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA: Onze kinderen verdienen goede scholen
GroenLinks-PvdA: Onze kinderen verdienen goede scholen

Al jaren wordt er in Bergeijk gesproken over vernieuwing van de schoolgebouwen voor de basisschoolleerlingen. Eerst moest er een Integraal…

Lees verder
GroenLinks-PvdA Bergeijk zegt: Kappen met kappen
GroenLinks-PvdA Bergeijk zegt: Kappen met kappen

Onlangs werden we benaderd door bewoners uit Westerhoven. Het college gaat een plan aan de gemeenteraad voorleggen, om de bomen…

Lees verder