GroenLinks-PvdA: Wordt de democratie in Bergeijk de nek omgedraaid?
GroenLinks-PvdA: Wordt de democratie in Bergeijk de nek omgedraaid?

Wat ons betreft is dat niet aan de orde. Maar dat was wel wat één van de bezoekers aan onze maandelijkse openbare fractievergadering grappend opmerkte. Omdat de vier Bergeijkse fracties allemaal op dezelfde avond hun openbare fractievergadering hebben, vraagt het van een inwoner die iets bij alle fracties aan de orde wil stellen een goede voorbereiding en planning om al die fracties ook op één avond te spreken.

En er zijn voldoende inwoners die dat ook doen. Gisteravond hadden we drie groepen inwoners op bezoek die iets met ons wilden bespreken. Het ging om onderwerpen als de zorgen die inwoners hebben over stankoverlast door een aangrenzend bedrijf, om zorgen over een mogelijk bouwplan, of juist ideeen voor een bouwplan. We vinden het goed dat inwoners hun visie in een vroeg stadium, of soms bij herhaling, aan ons voorleggen. We horen graag wat onze inwoners bezighoudt. Dat doen inwoners niet alleen tijdens de fractievergaderingen. Afgelopen dinsdag  namen we ook nog drie telefoontjes door die bij de raadsleden terecht waren gekomen. Allemaal van inwoners die het beste met Bergeijk voor hebben en iets met ons willen delen. En dan sloot er gisteravond ook nog iemand uit onze achterban aan die een goed idee heeft voor een het organiseren van een bijeenkomt over circulair en natuurinclusief bouwen. Dat gaan we oppakken. U hoort daar nog over.

Dus, wordt de democratie in Bergeijk de nek omgedraaid? Nee, zeker niet. Ook u bent van harte welkom om ons via mail, telefoon of tijdens een fractievergadering te vertellen wat u bezighoudt en of u mooie ideeen heeft voor Bergeijk. We horen ze graag. En jij, jongere Bergeijkenaar, ook met jou gaan we graag in gesprek om te horen wat jou bezighoudt.

Yfke Froentjes, raadslid GroenLinks-PvdA Bergeijk

info@glpvda.nl

Blijf op de hoogte van al onze ontwikkelingen.


We delen uw e-mailadres nooit met derden.
Beschouwing begroting 2020-2023
Beschouwing begroting 2020-2023

Bij de PPN hadden wij als kop: “Is dit alles?” omdat wij een ambitieus en concreet programma verwacht hadden dat zou zorgen dat Bergeijk er in deze bestuursperiode echt op vooruit zou gaan. En dat dit ook zichtbaar en merkbaar zou zijn voor ALLE burgers van Bergeijk.

Lees verder
Sterk, groen en sociaal
Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur! In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA zegt: Meer laadpalen, kom maar op!
GroenLinks-PvdA zegt: Meer laadpalen, kom maar op!

Niet alle vervoer kan per fiets. Waar mensen toch voor de auto of scooter kiezen, moeten ze de mogelijkheid hebben…

Lees verder
Groen Links-PvdA Bergeijk zoekt het niet in de verschillen!
Groen Links-PvdA Bergeijk zoekt het niet in de verschillen!

Bergeijk is ter nauwernood ontkomen aan een identiteitscrisis! Gelukkig is er de laatste maanden hard gewerkt door het gemeentebestuur, samen…

Lees verder