Bouwen, bouwen, bouwen……

Drie woorden die u bekend in de oren zullen klinken. We hebben u namelijk al vaker bijgepraat over de woningbouw in Bergeijk. En dat doen we nu weer. We hebben 630 woningen nodig in de komende tien jaar. Daarom heeft het college een lokaal volkshuisvestingsprogramma ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Hierin wordt een aantal acties voorgesteld om de woningbouw te stimuleren. Dit bevat onder meer een bijdrage of korting op de grondprijs voor realisatie van sociale huurwoningen, het streven naar 30% sociale huur bij nieuwbouwprojecten, de mogelijkheid om bestaande woningen te splitsen en het bouwen van woning(en) op eigen grond.

Allemaal punten waar wij het van harte mee eens zijn. En toch konden wij niet instemmen met het voorstel van het college.

We vinden dat de plannen niet ambitieus genoeg zijn. Met de voorgestelde maatregelen gaat de opdracht die er ligt, niet gehaald worden.

Om de woningbouw echt te stimuleren moet het college de moed hebben om samen met de woningbouwverenigingen en ontwikkelaars aan de slag te gaan. En mocht dat niet in alle kernen mogelijk zijn, dan als gemeente zelf via actieve grondpolitiek de kar gaan trekken.

Een jaar geleden heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin een aantal concrete acties werd genoemd om de bouw in Bergeijk vlot te trekken. Het is frustrerend om nu een besluit te nemen, dat niet verder gaat dan dat er een aantal punten verder uitgewerkt gaat worden.

Daarom hebben wij tegen het voorstel gestemd. Er moet echt meer werk gemaakt worden van woningbouw in alle kernen, maar vooral op ’t Hof. Dat komt in deze woonvisie volstrekt onvoldoende tot uiting.

Wil Rombouts

Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA Bergeijk.