GL-PvdA: Besluiten nemen in tijden van Corona

Ook de gemeenteraad heeft te maken met de gevolgen van het Corona-virus. Enerzijds moeten er besluiten genomen worden omdat er anders belangen van inwoners en bedrijven geschaad kunnen worden. Anderzijds zijn er de Corona-regels waar ook wij ons aan moeten (en willen!) houden; zoals de afstand van anderhalve meter en het aantal mensen dat bij elkaar komt. Daarbij komt dat er een minimaal aantal raadsleden bij een raadsvergadering aanwezig moet zijn, om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen. Het probleem is dus wel duidelijk.

De minister heeft nu een noodverordening ingesteld waarbij de gemeenteraad digitaal kan vergaderen. De komende vergadering gaan we dat in Bergeijk dan ook doen. De raadsleden loggen thuis in en iedereen kan meekijken via een livestream-verbinding. Het is anders, het is nieuw en het zal zeker aanpassingen van iedereen vergen, maar het kan even niet anders. Aparte tijden vragen aparte acties.

Wil Rombouts

Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA Bergeijk