GL-PvdA: Bouwen, Bouwen, Bouwen

Dit is één van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma. Niet meer dan terecht in onze ogen, want Bergeijk heeft 630 woningen nodig de komende tien jaar!

Het is dus de hoogste tijd om serieus alle mogelijkheden te benutten om huizen te bouwen.

Begin januari heeft het college de woningbouwplannen voor de komende jaren aan de raad gepresenteerd. Vooral in de kern Bergeijk ´t Hof blijft het aantal bouwlocaties ver achter bij de vraag. Daarom wil het college een van de plannen versneld uitvoeren. Afhankelijk van het woontype gaat het over 110 tot 140 woningen globaal gelegen tussen de Beisterveldenweg, De Hooge Berkt en de Stokskesweg. Een goed plan.

Ook in januari heeft een projectontwikkelaar, die gronden in bezit heeft rechts van de Hooge Berkt en links van de Dopheidedreef, zijn bouwplannen gepresenteerd. Deze plannen wijken af van het traditionele bouwen. De huizen zijn min of meer gestapelde kubussen die naar gelang de grootte van de woningen uitgebreid worden. Er is veel gezamenlijk groen, er wordt duurzaam gebouwd en de huizen zijn energiezuinig. Het gaat hier om ongeveer honderd woningen. Ook een goed plan.

Wij vinden dat beide locaties en bijbehorende plannen zo snel mogelijk in procedure genomen moeten worden. Er zijn immers nog veel onzekerheden en er kan altijd gefaseerd gebouwd worden.

Uiteraard moet er op beide locaties gebouwd worden voor starters en een- en tweepersoonshuishoudens. Daarbij wil GL-PvdA dat minimaal dertig procent moet bestaan uit sociale huurwoningen. Daar zullen wij ons sterk voor maken.

Dus college en raad: samen zorgen dat er gebouwd en gewoond kan worden in Bergeijk!

Wil Rombouts

Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA Bergeijk.