GL-PvdA: “De oppositie vindt?”

“Het geweten van Bergeijk”, onze columnist de heer van Roosmalen vroeg vorige week in de Eyckelbergh wat de oppositie vindt van de rechtszaak over de Kringloopwinkel die winkeliers bij de Raad van State hebben aangespannen. Nou moet je uit principe niet reageren op een columnist. Maar als je zo expliciet wordt aangesproken, dan kan je daar eigenlijk niet omheen. Temeer omdat wij als GroenLinks-PvdA als enige fractie tegen de huidige centrumvisie gestemd hebben. Wat heeft dat er mee te maken?

Eerst even de feiten en de aanleiding. Een aantal jaren geleden is de centrumvisie door de gemeenteraad vastgesteld. In het kort komt het erop neer dat alle winkels gecentreerd moeten worden op het Hof en dat er in Bergeijk buiten het kernwinkelgebied verder geen nieuwe winkels meer bij mogen komen. De huidige winkels in bijvoorbeeld de aanloopstraten worden gedoogd, maar mogen niet meer uitbreiden buiten hun huidige bouwblok. Als politieke partij onderschrijven wij de visie dat winkels zoveel mogelijk gecentreerd moeten worden in een compact gebied. Maar wij vinden ook dat de rechten van de winkeliers in de aanloopstraten gerespecteerd moeten worden.

In Bergeijk is er wel een winkelvergunning verleend aan de Kringloopwinkel en dat steekt de winkeliers. Dat vinden zij meten met twee maten. Soms is dat helemaal zo gek nog niet en dan noemen we het maatwerk. Dat doet de gemeente heel vaak. Wij denken overigens ook niet dat de winkels op het Hof veel omzet verliezen van mensen die naar de Kringloop gaan… Maar het gaat om het principe. En daarom zijn ze in beroep gegaan bij de Raad van State. De gemeente verdedigt zich door te zeggen dat de Kringloop geen commerciële, maar een maatschappelijke instelling is waar het gevoerde beleid niet op van toepassing is. De rechter zal over ongeveer 6 weken een uitspraak doen.

Wat die uitspraak ook moge zijn, het is wel duidelijk dat dit beleid niet houdbaar is. En het zou inderdaad triest zijn, zoals van Roosmalen terecht constateert, als de Kringloopwinkel moet gaan sluiten. Maar de soep wordt gelukkig nooit zo heet gegeten als hij wordt opgediend want stel dat de winkeliers van de rechter gelijk krijgen? Dan kan de oppositie altijd een voorstel indienen om het centrumbeleid zodanig aan te passen dat de rechten van de bestaande winkeliers in de aanloopstraten gerespecteerd worden. Want dat is het waar het nu om gaat. De coalitie mag dan kiezen: of een kringloopwinkel en tevreden winkeliers in de aanloopstraten, of geen kringloopwinkel en ontevreden winkeliers.

Dan zou de oppositie zomaar invloed kunnen hebben!

Wil Rombouts, fractievoorzitter GroenLinks-PvdA Bergeijk.