GL-PvdA: dreiging pensioenkortingen van de baan?!

De acute dreiging van een korting op het pensioen is van de baan. Minister Koolmees heeft – onder druk van onder meer de vakbonden en partijen als PvdA en GroenLinks -aangekondigd dat de regels rond kortingen voor komend jaar worden versoepeld. Daardoor zal het overgrote deel van de fondsen niet worden verplicht de premies nog verder te verhogen, of de pensioenopbouw voor werkenden te verlagen.

Dat de meeste pensioenen ook niet geïndexeerd worden is geen nieuws, maar het betekent wel dat gepensioneerden er voor het zoveelste jaar op rij in koopkracht op achteruit gaan. Bedroevend – maar ook geen nieuws – is dat minister Wouter Koolmees nog steeds niet inziet dat het huidige systeem van rekenrente niet deugt. Pensioenfondsen moeten aan de hand van een rente van nul procent berekenen in welke mate ze aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Dat leidt tot dekkingsgraden van onder de 100 procent en gaat volledig voorbij aan de werkelijke rendementen van pensioenfondsen die rond de zeven procent ligt.

In juni sloten vakbonden, werkgevers en kabinet het pensioenakkoord. Een akkoord dat erin moet voorzien dat we ook in de toekomst een solidair en eerlijk pensioen voor iedereen in Nederland kunnen blijven opbouwen. De komende tijd zal dit principeakkoord verder uitgewerkt moeten worden. Dat blijft een moeizaam verhaal zolang de – zogenaamd risicovrije – rekenrente een heilige huisje is waar niet tegenaan getrapt mag worden. Wanneer zien het kabinet en de regeringspartijen eens in, dat er stappen gezet moeten worden om echt uit de impasse te komen. De vakbonden, PvdA en Groen links blijven zich hier voor inzetten nu de andere partijen in het overleg nog overtuigen.

Wil Rombouts.
Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA Bergeijk