GL-PvdA over ‘willekeur’

Als gemeente Bergeijk komen wij de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen te staan.  Zoals het bouwen voor doelgroepen, de problemen rond de stikstofcrisis maar bijvoorbeeld ook een nieuwe bestemming voor de leeggekomen agrarische gebouwen in ons buitengebied. 

Wat dat laatste betreft, komen er nu al regelmatig ondernemers naar de gemeente die graag een andere bestemming willen hebben voor hun leeggekomen agrarische gebouwen. Deze plannen passen meestal niet binnen het vastgestelde bestemmingsplan. Om medewerking te verlenen, moet de gemeenteraad het geldende bestemmingsplan aanpassen en daarbij rekening houden met de omgeving.

Helaas heeft de gemeente daar tot nu toe geen enkel beleid voor. Wij begrijpen dat het ook niet eenvoudig is om daar eenduidig beleid voor te schrijven. Want wat op één plaats heel goed zou kunnen werken in onze gemeente, is op andere plaatsen wellicht zeer ongewenst. Het bekende “MAATWERK” van onze gemeente is hier overduidelijk van toepassing.

Maar wie bepaalt nu of iets gewenst is, of ongewenst? Bij een gemeente zou dat de gemeenteraad moeten zijn. Helaas is dat niet altijd het geval want de gemeenteraad krijgt alleen maar die aanvragen voorgelegd, waarvan het college vindt dat ze gewenst zijn. Om alleen al de schijn van willekeur te voorkomen, zou het goed zijn dat de gemeenteraad geïnformeerd wordt over alle ingediende plannen. Ook die plannen die het college niet gewenst acht. Zodat de gemeenteraad, toch het hoogste gezag van de gemeente, haar eigen afwegingen kan maken.

Wil Rombouts

Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA Bergeijk.