GroenLinks-PvdA Bergeijk staat voor een Groen en Sociaal Bergeijk!

In maart 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen. GroenLinks-PvdA ging de verkiezingen in met de leus STERK, GROEN en SOCIAAL! Onze sociale doelen zijn duidelijk. Wij willen dat elke inwoner van Bergeijk een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen,  dat iedereen  kan meedoen via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Dat alle kinderen de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Verder vinden wij dat goede opvang, uitstekend onderwijs, goede sportvoorzieningen en een leven dat niet bepaald wordt door armoede, onmisbaar zijn.
We zijn nu anderhalf jaar verder. Onze fractie heeft voortdurend aandacht gevraagd voor een fatsoenlijke oplossing voor de problemen met de Vestia-woningen. We hebben zelf onze Haagse Kamerleden gemobiliseerd. We hebben kritisch een vinger aan de pols gehouden als het gaat om (jeugd)zorg, welzijn en werk. We hebben aandacht gevraagd om verschraling in de zorg tegen te gaan. We hebben een duidelijk punt gemaakt voor betere regelingen rond het armoedebeleid. Kortom, als oppositiepartij hebben we onze invloed doen gelden. Daarmee is het werk nog niet gedaan. Politiek is vaak iets van de lange adem. Maar maakt u zich niet ongerust, we zullen bezig blijven om aandacht te vragen voor die zaken, die voor u, en voor ons, van belang zijn. Soms zijn we de luis in de pels maar altijd kritisch en constructief. In Bergeijk is een aantal zaken goed geregeld maar volgens ons kan het beter. Mocht u zelf ideeën hebben dan horen wij dat graag. Benieuwd naar onze partij? Kijk dan eens op onze website; glpvda.nl.
Fred Vermeulen,
gemeenteraadslid GroenLinks-PvdA Bergeijk