GroenLinks-PvdA: Nieuwe coalitie in het Provinciehuis en sociale huurwoningen

De nieuwe provinciale bestuurders zijn geinstalleerd: VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant vormen gezamenlijk de nieuwe coalitie. Wat kan deze nieuwe coalitie voor gevolgen hebben voor Bergeijk? Ik wil me in dit artikel richten op de gevolgen voor het “Vestia-dossier”.

Nu staat er in het nieuwe bestuursakkoord wel benoemd dat er woningen bijgebouwd moeten worden, maar nergens gaat het over sociale huurwoningen. Het is geen geheim dat zowel VVD als Forum voor Democratie geen voorstanders zijn van woningbouwcorporaties. Ook het CDA stemde in de Tweede Kamer altijd tegen voorstellen waar huurders van sociale huurwoningen beter van zouden worden.

De voormalig gedeputeerde had een duidelijke mening en was bereid verantwoordelijkheid te nemen wat betreft het “Vestia-dossier”. Waar wij bang voor zijn, is dat de nieuwe coalitie niet meer mee wil werken aan, en investeren in, het oplossen van de problemen rond de huurwoningen van Vestia. Wij vrezen daarom dat de situatie van de huurders van Vestia in Bergeijk er niet rooskleuriger op wordt. Het college van Bergeijk kan het Vestia-probleem niet alleen oplossen en kan alle steun vanuit de Provincie goed gebruiken. Als het college dat al wil, want zowel de coalitie als het college in Bergeijk stralen dat niet uit en nemen, tot op heden, een afwachtende houding aan.

Onze fractie blijft in nauw contact staan met de huurders van Vestia en met onze vertegenwoordigers in de Provincie en Tweede Kamer. We blijven zoeken naar mogelijkheden om druk uit te oefenen. Zodat in de toekomst de situatie van de Vestia-huurders verbetert. Wij blijven u op de hoogte houden.

Namens GroenLinks-PvdA Bergeijk,

Wil Rombouts, fractievoorzitter

info@glpvda.nl