GroenLinks-PvdA over de Kempensamenwerking……

In de afgelopen jaren is er veel, heel veel gediscussieerd over een eventuele herindeling. De Kempengemeenten hebben besloten zelfstandig te willen blijven. Om dat te realiseren willen ze intensief samenwerken. Tot zover niks nieuws, dat streven is er ook al jaren. De provincie heeft hiermee ingestemd en kijkt mee hoe die samenwerking vorm gaat krijgen. Na alweer een jaar van onderzoek ligt er een concept van wat men noemt: “Een strategische Kempenagenda”. Eind dit jaar of begin volgend jaar beslissen de gemeenteraden over dit voorstel. In het voorstel staat een aantal onderwerpen waarvan de colleges vinden dat er strategisch samengewerkt moet worden. Dat zijn dezelfde onderwerpen die ook in de regio besproken worden.

Wat verder opvalt, is dat in het voorstel de gemeenteraden nergens worden genoemd. Dat hoeft misschien ook niet per se bij een agenda…. maar een voorstel tot samenwerking zonder de volksvertegenwoordiging te noemen is toch wel bijzonder. En als het opstellen van een agenda alleen al één jaar gekost heeft zal de concrete samenwerking waarschijnlijk nog veel meer tijd nodig hebben.

Want de vraag ” HOE gaan we dan in de praktijk samenwerken?” is weer vooruit geschoven. En als GroenLinks-PvdA-fractie in Bergeijk vragen wij ons af of die vraag ooit beantwoord gaat worden. Samenwerken en gezamenlijk beleid maken op collegeniveau is prima. Dat kan wellicht leiden tot efficiënter, beter en goedkoper werken. Maar de afzonderlijke gemeenteraden moeten betrokken worden bij het opstellen van dat beleid. Als dat niet gebeurt, gaat elke gemeenteraad afzonderlijk er weer een lokaal sausje overheen gooien en zijn de voordelen van gezamenlijk, eenduidig beleid weer snel verdwenen. Gemeenteraden zijn autonoom maar als we zelfstandig willen blijven door middel van vergaande samenwerking zullen de raden ook moeten accepteren dat er gezamenlijk besluiten genomen moeten worden. Bijvoorbeeld door op bepaalde onderwerpen de besluitvorming over te dragen aan een Kempenraad.

De Kempengemeenten zullen op dit onderwerp nog een lang traject moeten afleggen. Hopelijk heeft de provincie ook zo veel geduld.

Wil Rombouts
Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA Bergeijk.