GroenLinks-PvdA over een fossielvrije toekomst

Vorige week donderdag was het zo ver; de eerste digitale raadsvergadering in de gemeente Bergeijk. En wat een vergadering was het: meteen vier uur lang vergaderen. Best vermoeiendToch waren er raadsleden die tijdens de vergadering tijd vonden hun social media bij te werken en op te roepen nooit op ons te stemmen. Over multitasken gesproken!
Ik besprak het raadsvoorstel over de grootschalige opwekking van energie door middel van wind en zon. Al in 2008 hebben de Kempengemeenten verklaard in 2025 energieneutraal te willen zijn.

Op dit moment zijn we daar nog ontzettend ver van afNatuurlijk gaan we de komende tijd nog meer inzetten op energiebesparingproberen we alle daken vol te krijgen met zonnepanelen en leggen we windmolens het liefst aan langs bestaande infrastructuur. Maar daarmee komen we er in Bergeijk niet
We zullen ook grotere maatregelen moeten nemen.

Voor onze fractie zat er een dilemma in het voorstel. We weten dat er een effect is van windmolens op de natuurop vogels en vleermuizen. Maar we weten ook, dat als we nu niets doen, de klimaatcrisis alleen maar ernstiger wordt en niet alleen de natuur, maar ook de mens alleen maar meer schade oplooptBergeijk ZuidWest zien we dan als het juiste gebied om energie op te wekkenDaar levert dit de minste belemmeringen op voor zowel landschapnatuur als mensDaarbij is het voor ons cruciaal dat we buiten de Natura 2000gebieden en het Natuur Netwerk Brabant blijven.

Wind en zon zijn de komende twintig jaar de aangewezen duurzame energiebronnenMogelijk zijn er in de toekomst andere bronnen dan windmolens die we kunnen benuttenDaar kunnen we niet op wachten; de schade van het wachten kan zomaar definitief zijnals de klimaatverstoring onomkeerbaar wordt
Yfke Froentjes
Raadslid GroenLinks-PvdA Bergeijk 
info@glpvda.nl