GroenLinks-PvdA over het meepraten door inwoners bij de Omgevingswet

In 2021 gaat de Omgevingswet in werking. En dat is niet zo maar iets. De invoering van de Omgevingswet wordt een grotere verandering genoemd dan de veranderingen in de zorg die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt en waarvan de invloed groot is geweest op inwoners, gemeentelijke organisatie en organisaties die zorg leveren. Er staat ons dus nogal wat te wachten.

In de Omgevingswet wordt de huidige wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving samengevoegd.Hierdoor wordt een samenhangend beleid voor de leefomgeving mogelijk en kunnen bijvoorbeeld ook gezondheidsaspecten beter meegewogen worden. Maar de Omgevingswet gaat ook gepaard met minder regels. We weten dat één van de achterliggende gedachten van de Omgevingswet is om sneller en eenvoudiger besluitvorming mogelijk te maken en meer ruimte te geven voor initiatiefnemers van projecten.

Nu weten we dat fysieke ruimte in Nederland schaars goed is, en onder druk staat. Dit kan leiden tot tegengestelde belangen tussen initiatiefnemers en inwoners, die vrezen voor hun woonplezier of gezondheid. De huidige schaarse ruimte die we hebben moeten we daarom zo goed mogelijk inrichten en daarvoor is draagvlak van inwoners nodig bij projecten.

Inwoners moeten mee kunnen praten als een ondernemer een project wil starten. We noemen dit participatie door middel van een omgevingsdialoog. Wat ons betreft worden er volwaardige dialogen gehouden tussen initiatiefnemers en omwonenden. Daarbij gaan we er vanuit dat een dialoog een gesprek met tweerichtingsverkeer is, waarbij naar elkaar geluisterd wordt en samen geprobeerd wordt tot eensgezindheid te komen. Dat is dus iets anders dan een informatieavond houden zoals nu wel eens gebeurt. We denken dat het belangrijk is dat we als gemeenteraad de kaders gaan aangeven hoe die participatie er uit gaat ziet en waar deze aan moet voldoen. Zodat inwoners echt mee kunnen praten.

Namens GroenLinks-PvdA Bergeijk
Yfke Froentjes, raadslid
info@glpvda.nl