GroenLinks-PvdA over houtstook als bron van duurzame energie

Volgende week bespreken we het raadsvoorstel over de grootschalige opwekking van energie door middel van zon en wind. Onze fractie zal dit raadsvoorstel steunen en het college vragen er nog wat meer gas op te zetten en te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen om onze CO2 uitstoot te verminderen en energie te besparen.

Al in 2008 hebben de Kempengemeenten namelijk verklaard in 2025 energieneutraal te willen zijn. En waar staan we nu? De energie die opgewekt wordt in nog voor het grootste deel afkomstig uit fossiele bron en met energiebesparing schiet het ook niet echt op. We zitten nu op een paar schamele procentjes energie uit duurzame bron, waarbij houtstook dan ook nog als zogenaamde duurzame bron wordt gezien. Nu is een open haard best gezellig, maar duurzaam is het niet bepaald. Het zou alleen duurzaam kunnen zijn als het gebruikte hout uit klimaatverantwoord beheerde bossen komt. Uit zo’n bos wordt niet méér hout gehaald dan er aangegroeid is. Dat soort bossen zijn er nog niet zo veel. Bij het verbranden van hout komt bovendien CO2 vrij en een groot deel van de warmte verdwijnt via de schoorsteen. Duurzaam, nou nee dus. En gezond is het stoken van hout ook al niet. Bij het verbranden fijnstof en andere schadelijke stoffen vrij. Dat is voor iedereen ongezond, maar kinderen, ouderen en mensen met een longziekte hebben er extra last van.

Wat wij dus graag zouden willen is dat we in Bergeijk echte stappen gaan maken richting energieneutraal in 2025. Met echte hernieuwbare energiebronnen. Zonnepanelen en windmolen horen daar wat ons betreft wel bij en het opstoken van onze bossen niet.

 

Yfke Froentjes

Raadslid GroenLinks-PvdA Bergeijk