GroenLinks-PvdA vraagt om woningen voor alle Bergeijkenaren!

Er dreigt een tweedeling in Bergeijk. Een tweedeling van zij die het hebben en zij die het niet hebben. Een betaalbare woning! De politiek in Bergeijk stelt de komende weken het lokaal volkshuisvestingsprogramma vast. Met dit programma willen ze een versnelling geven aan het bouwen van woningen. En dat is ook hard nodig. In de jaren 2012 tot en met  2018 zijn er in het totaal  486 woningen gebouwd. Daarvan is 39 % vrije sector koopwoningen ( 189)  en 11% in de sociale huursector (53) Als je nu weet dat het streven was om 20% te bouwen in de sociale huursector dan zie je ook dat er een enorme scheefgroei is in de woningbouwopgave.  Starters, mensen die het moeten doen met één inkomen en zij die zijn aangewezen op een sociale huur woning hebben voorlopig het nakijken.

In de nieuwe woningbouw opgave wil men het tekort inlopen door  er naar streven om 30% van de nieuwbouw te realiseren in de sociale huursector.  Maar in mooie voornemens  kun je niet wonen. Als partij hebben wij er dan ook een hard hoofd in dat dit lukt.  Het college heeft al aangegeven dat dit waarschijnlijk ook niet haalbaar is. Dan zou je zeggen, gas erop!  De afgelopen jaren is  er een enorme scheefgroei en achterstand opgebouwd en dat vraagt  om een flinke in greep.

Als je kijkt na enkele nieuwe woningbouwprojecten in Bergeijk dan wordt er vooral gebouwd in de duurdere vrije sector. Logisch want daar kan de projectontwikkelaar het meeste rendement in halen. Dat is hun goed recht maar er wonen veel jongeren, gezinnen en ouderen in Bergeijk die dat niet kunnen betalen.  Ook voor hun verwacht je van het college dat er visie en lef is om nu eens echt door te pakken. Volgens ons is het college zich hier wel van bewust maar willen dit realiseren met maatregelen in de kantlijn. Een beetje hier en een beetje daar. Wij denken  daar anders over,  namelijk dat we het daar niet mee gaan redden.

Het is toch van de zotte dat eenverdieners, leerkrachten, verpleegkundigen  en jonge gezinnen niet meer in Bergeijk kunnen  wonen? Als GroenLinksPvdA zullen wij met voorstellen komen om het college de opdracht te geven werk te maken van een eerlijk en rechtvaardig  woningbouwprogramma.  Juist voor hen die geen grote beurs hebben maar wel in Bergeijk willen wonen.  Ben je het met ons eens? Sluit je dan bij ons aan: info@glpvda.nl

Fred Vermeulen, Raadslid GroenLinks-PvdA Bergeijk.