GroenLinks-PvdA: Wordt de democratie in Bergeijk de nek omgedraaid?

Wat ons betreft is dat niet aan de orde. Maar dat was wel wat één van de bezoekers aan onze maandelijkse openbare fractievergadering grappend opmerkte. Omdat de vier Bergeijkse fracties allemaal op dezelfde avond hun openbare fractievergadering hebben, vraagt het van een inwoner die iets bij alle fracties aan de orde wil stellen een goede voorbereiding en planning om al die fracties ook op één avond te spreken.

En er zijn voldoende inwoners die dat ook doen. Gisteravond hadden we drie groepen inwoners op bezoek die iets met ons wilden bespreken. Het ging om onderwerpen als de zorgen die inwoners hebben over stankoverlast door een aangrenzend bedrijf, om zorgen over een mogelijk bouwplan, of juist ideeen voor een bouwplan. We vinden het goed dat inwoners hun visie in een vroeg stadium, of soms bij herhaling, aan ons voorleggen. We horen graag wat onze inwoners bezighoudt. Dat doen inwoners niet alleen tijdens de fractievergaderingen. Afgelopen dinsdag  namen we ook nog drie telefoontjes door die bij de raadsleden terecht waren gekomen. Allemaal van inwoners die het beste met Bergeijk voor hebben en iets met ons willen delen. En dan sloot er gisteravond ook nog iemand uit onze achterban aan die een goed idee heeft voor een het organiseren van een bijeenkomt over circulair en natuurinclusief bouwen. Dat gaan we oppakken. U hoort daar nog over.

Dus, wordt de democratie in Bergeijk de nek omgedraaid? Nee, zeker niet. Ook u bent van harte welkom om ons via mail, telefoon of tijdens een fractievergadering te vertellen wat u bezighoudt en of u mooie ideeen heeft voor Bergeijk. We horen ze graag. En jij, jongere Bergeijkenaar, ook met jou gaan we graag in gesprek om te horen wat jou bezighoudt.

Yfke Froentjes, raadslid GroenLinks-PvdA Bergeijk

info@glpvda.nl