Het CDA sluit echt niets meer uit

Het opiniestuk in het ED op vrijdag 1 mei 2020 van de gezamenlijke CDA fracties (waaronder CDA Bladel) die de coalitie met Forum voor Democratie in Provinciale Staten van Brabant van harte ondersteunen, laat weer eens zien hoe snel sommige Christen Democraten het belang van de luidruchtige boeren boven het algemeen belang stellen. Het geloof in handjeklap is weer eens groter dan de Christelijke normen en waarden. De waarschuwingen van partijprominenten worden als achterhaald beschouwd.

In het stuk stellen de fracties gemakshalve vast dat boeren en burgers zich niet meer gekend voelen in het Provinciale beleid en wordt benoemd dat partijen uitsluiten niet meer van deze tijd is. Hetzelfde CDA is nog niet zolang geleden in een coalitie gestapt die ze alleen maar, na veel gedraai en paniekvoetbal, op basis van het stikstofdruk van de boeren heeft verlaten. Nu is alles voor deze fracties in één keer te links. Dat is op z’n minst opmerkelijk te noemen.

Verder stellen ze dat partijen niet uitgesloten mogen worden. Inderdaad, als je je principes verlaat is er veel mogelijk maar breng dat dan niet naar voren als een verdienste voor de democratie. Grenzen stellen aan met wie je samenwerkt, is wel degelijk de zorgplicht van elke politiek partij en geen vorm van moderne en vrijgevochten politieke vernieuwing. De link met de landelijke politiek van FvD wordt vakkundig geparkeerd terwijl klip en klaar is dat de stemmen op FvD in Brabant puur gebaseerd zijn op de landelijke partij. FvD Brabant had geen programma, geen campagne, geen debat en voer volledig op het kompas en het woord vanuit de landelijke fractie bij de laatste verkiezingen van Provinciale Staten. Elke stem van FvD in Brabant waarmee de nieuwe coalitie met CDA nu in zee gaat is dus regelrecht te danken aan de retoriek vanuit Den Haag. Een coalitie aangaan is wel degelijk jezelf hieraan conformeren: Onderken dan dat je dat er voor overhebt en gebruik geen heel verhaal over de rug van het politieke landschap om het te verantwoorden.

In hetzelfde stuk wordt het populisme volledig toegeschreven aan de linker- en rechterflank van de politiek terwijl de CDA’ers nu zelf misschien wel de meest populistische stap van de laatste tijd gaan zetten om tractors op hun eigen inrit te voorkomen. Het politieke midden wordt op deze manier geen bruggenbouwen maar het selectief shoppen zonder moreel kompas met als eindpunt dat een groot probleem van de agrarische sector weer zoveel als mogelijk op de lange baan geschoven wordt. In het kielzog gaan we samenwerken met een partij die klimaatproblemen ontkent en uitblinkt in het ondersteunen van complottheorieën.

Het coalitieakkoord is nu openbaar en we zien het somber in voor het aantal Beter Leven sterren voor de samenleving: Kunst, cultuur en verenigingsleven krijgen dezelfde status als een potje ‘Brabants’ rikken, namelijk vrijetijdsbesteding. De oud directrice van belangenvereniging ZLTO wordt gedeputeerde voor landbouw, voedsel en natuur.  Dat is ongeveer hetzelfde als een coffeeshophouder verantwoordelijk maken voor een strenger drugsbeleid. De meerderheid binnen het Brabantse CDA leden schiet in de reflex om de wereld om haar heen aan te passen aan het CDA in plaats van zelf in de spiegel te kijken. De geschiedenis leert ons dat daar weinig vernieuwends aan is helaas.

Chris Swaanen (PRO5 Bladel), Dorus Daris (D66 Bladel). Fiona Bijl (PvdA Reusel-de Mierden), Wil Rombouts (GroenLinks-PvdA Bergeijk),  Willem de Laat (PvdA-GroenLinks Eersel), Paul van Boxtel (D66 Eersel)