Wie zet de eerste stap?

In Bergeijk heeft woningcorporatie Vestia 450 woningen die in slechte staat verkeren omdat er jarenlang geen geld beschikbaar was voor onderhoud. Vestia heeft zeven jaar na het miljardenschandaal met derivaten nog steeds een jaarlijks tekort van 20 miljoen euro. De op een na grootste corporatie van Nederland (65.870 woningen) is nog steeds te arm om een fatsoenlijke sociale huisvester te zijn. Noodlijdende corporaties zoals Vestia krijgen overigens wel steun van andere corporaties maar na tien jaar stopt die regeling.

Daarom moet er snel een structurele oplossing komen. Het overnemen van de Vestia-woningen door regionale corporaties wordt door alle partijen als de beste en meest kansrijke oplossing gezien, maar er is volgens hen niet genoeg geld om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. De betrokkenen wijzen naar elkaar wat betreft het betalen van de rekening.

Linksom of rechtsom zal er een flink bedrag beschikbaar moeten komen. En daar zullen alle partijen aan moeten bijdragen. Vestia zal de huizen in verhuurde staat moeten aanbieden tegen een reële marktprijs. De corporaties die de huizen overnemen zullen snel aan de slag moeten met achterstallig onderhoud en de huurprijzen aanpassen aan de landelijke richtlijnen, zo mogelijk bijgestaan door andere corporaties in Nederland. Ook de overheden zowel landelijk, provinciaal als lokaal zullen moeten bijspringen in de sanering van Vestia.

Alle partijen delen de wens om de huidige patstelling te doorbreken. Dit betekent onder meer dat veel betrokken partijen bereid zijn om in beweging te komen, mits iedereen bijdraagt. Een mogelijke overname van het Vestia-bezit door lokale en/of regionale woningcorporaties met meer investeringskracht biedt duidelijkheid aan de huurders. Maar iedereen wacht op iedereen.

Daarom willen wij als GroenLinks-PvdA Bergeijk een eerste stap zetten en bij de komende begrotingsbehandeling voor 2020 een reserve opnemen van 500.000 euro. Geen blanco cheque of geld dat wij zomaar weggeven voordat de onderhandelingen begonnen zijn. Maar wel een serieus teken van de gemeente Bergeijk dat het niet 5 voor, maar 5 over 12 is en dat er stappen gezet moeten worden om de huurders die duidelijkheid te geven.

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de volkshuisvesting. De huidige liberalisatie (de huurprijs verhogen tot boven 720 euro) van de sociale huurvoorraad door Vestia veroorzaakt in Bergeijk een fors verlies aan sociale huurwoningen. Een groeiend volkshuisvestelijk tekort is onwenselijk en belemmert het recht op betaalbare huisvesting voor iedere huurder. Daar komt nog bij dat Bergeijk al heel weinig sociale huurwoningen heeft.

Dat mag  voor de Bergeijkse politiek toch niet acceptabel zijn? Laten we daarom vanuit Bergeijk de eerste stap zetten door dit bedrag te reserveren. Dat kan het vliegwiel in beweging zetten en leiden tot een oplossing voor het “Vestia” probleem. Want anders komt er nooit een oplossing voor de huurders in Bergeijk.

 

Wil Rombouts Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA Bergeijk.